Stavební poradenské centrum ČKAIT


 

Poradenské centrum je zaměřeno na: stavební zákon a další předpisy ve výstavbě, správní řízení; dokumentaci ve výstavbě; navrhování a provádění staveb; stavební materiály; technologie provádění staveb; technická zařízení budov; techniku prostředí budov; vady staveb; konstrukční řešení; stavební fyziku – akustiku, tepelnou technika, tepelně technické výpočty, osvětlení…; dokončovací práce a povrchové úpravy; otvorové výplně stavebních konstrukcí; posouzení a odhady nemovitostí; vnitřní prostředí budov – alergenní faktory, plísně a roztoči, vliv na zdraví

 

 

Motivační otázky pro návštěvníky: Kdo vypracuje projektovou dokumentaci?Potřebuji stavební povolení nebo ohlášení? Jaký vliv má orientace stavby ke světovým stranám? Jaký je rozdíl mezi stavebním, technickým a autorským dozorem? Co musím projednat na stavebním úřadu před zahájením stavby? Co musí obsahovat smlouva o dílo? Kdo na stavbě pohlídá kvalitu prací? Kdo je oprávněn provádět stavbu? Jak postupovat při rekonstrukci domu? Co to je zateplovací systém? Nejvhodnější způsob vytápění rodinného domu? Co říká energetický štítek (průkaz energetické náročnosti budovy)? Kdo vypracuje průkaz energetické náročnosti (štítek)? Co znamená pasivní dům? Co je rekuperace? Jak dodatečně zateplovat? Jak využít netradiční zdroje energie? Jak předejít plísním při zateplení a výměně oken? Jak odvětrat prostor s plynovým spotřebičem? Co s dešťovou vodou?

                                                                     

 

Zaštiťující organizace: ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ.

Otevírací hodiny:

Úterý       18.9.    2018 10.30 - 18.00

Středa      19.9.    2018 10.30 - 18.00

Čtvrtek     20.9.   2018 14.00 - 18.00

Pátek        21.9.   2018 10.30 - 18.00

Sobota      22.9.   2018 10.30 - 17.00

 

Kde nás najdete?

Konzultační středisko se nechází v Hale 1