Poradenské centrum Ministerstva vnitra ČR


Poradenské centrum Ministerstva vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci kriminality Ministerstva vnitra a dalšími partnery (např. Cechem mechanických zámkových systému) bude mít opět Poradenské centrum na největším stavebním mezinárodním veletrhu v ČR „FOR ARCH 2022“,.

I v letošním roce zde budou zástupci výše uvedených subjektů  poskytovat návštěvníkům veletrhu užitečné rady a informace z oblasti ochrany majetku a osob  a prevence kriminality, včetně informování veřejnosti o legálních možnostech řešení možných bezpečnostních rizik a hrozeb. Na veletrhu bude představen celorepublikový preventivní projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který obsahuje  souhrn preventivních opatření (včetně mobilní aplikace „Zabezpečte se“) při ochraně domů, bytů, sklepů, chat a dalších rekreačních objektů proti vloupání.

O vhodném typu ochrany majetku je ideální uvažovat  už v době  přípravy stavby a s certifikovanými  zabezpečovacími prvky by se mělo počítat už ve fázi projektování objektu. Avšak zabezpečení objektů je neustálý proces a je dobré reagovat na trendy v páchání majetkové kriminality, využívat stále sofistikovanější zabezpečovací prvky a při jejich instalaci se poradit s odborníky, a to nejen při výstavbě nových objektů, ale i při zabezpečení již stávajících. Právě tuto možnost budou mít zájemci o ochranu svého majetku z řad návštěvníků veletrhu v Poradenském centru MV, kde se také budou moci blíže seznámit s  i dlouhodobými a osvědčenými aktivitami MV a PČR v oblasti situační prevence, a to s programem Bezpečná lokalita a také preventivním  projektem Bezpečná země.

Srdečně Vás zveme k návštěvě Poradenského centra ministerstva vnitra ČR.  

               

 

Zaštiťující organizace: Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, Cech mechanických zámkových systémů

Najdete nás v Hale 3, stánek 3B07

Otevírací hodiny:

Úterý    20. 9.    10:00 - 18.00

Středa   21. 9.    10:00 - 18.00

Čtvrtek  22. 9.    10.00 - 18.00

Pátek     23. 9.    10:00 - 18.00

Sobota   24. 9.   10:00 - 17.00