Stavební poradenské centrum ČKAIT


Poradenské centrum je zaměřeno na: stavební zákon a další předpisy ve výstavbě, správní řízení; dokumentaci ve výstavbě; navrhování a provádění staveb; stavební materiály; technologie provádění staveb; technická zařízení budov; techniku prostředí budov; vady staveb; konstrukční řešení; stavební fyziku – akustiku, tepelnou techniku, osvětlení…; dokončovací práce a povrchové úpravy; otvorové výplně stavebních konstrukcí; vnitřní prostředí budov – alergenní faktory, plísně a roztoči, vliv na zdraví; informace o procesu autorizace, službách Komory pro autorizované osoby.

 

 

Motivační otázky pro návštěvníky:

Co musím projednat na stavebním úřadu před zahájením stavby? Potřebuji stavební povolení nebo ohlášení? Kdy potřebuji stavební, technický nebo autorský dozor? Kdo vypracuje projektovou dokumentaci? Kdo na stavbě pohlídá kvalitu prací? Kdo je oprávněn provádět stavbu? Jak postupovat při opravě domu? Nejvhodnější způsob vytápění pro můj rodinný dům? Co znamená pasivní dům? Co je rekuperace? Jak dodatečně zateplovat? Jak využít netradiční zdroje energie? Kdy potřebuji průkaz energetické náročnosti (štítek)? Jak předejít plísním při zateplení a výměně oken? Jak odvětrat prostor s plynovým spotřebičem? Co s dešťovou vodou? Kdy potřebuji autorizaci a v jakém obou?

                                                                     

 

Zaštiťující organizace: ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ.

Otevírací hodiny:

Úterý       22.9.2020    10.00 - 18.00

Středa      23.9.2020    10.00 - 18.00

Čtvrtek     24.9.2020    10.00 - 18.00

Pátek        25.9.2020    10.00 - 18.00

Sobota      26.9.2020    10.00 - 17.00

Stavební poradenské centrum je pro návštěvníky přístupné po celou dobu trvání veletrhu a nabízí konzultace bezplatně.

 

Kde nás najdete?

Stánek Stavebního poradenského centra se nachází v Hale 1, stánek č. 1H058.