Stavební poradenské centrum ČKAIT


Poradenství je zaměřeno na: stavební zákon a další předpisy ve výstavbě, správní řízení; dokumentaci ve výstavbě; navrhování a provádění staveb; stavební materiály; technologie provádění staveb; technická zařízení budov; techniku prostředí budov; vady staveb; konstrukční řešení; stavební fyziku (akustiku, tepelnou techniku, osvětlení…); dokončovací práce a povrchové úpravy; otvorové výplně stavebních konstrukcí; vnitřní prostředí budov (alergenní faktory, plísně a roztoči, vliv na zdraví); informace o procesu autorizace a službách Komory pro autorizované osoby.

Motivační otázky pro návštěvníky:

Kdo vypracuje projektovou dokumentaci? Co musím projednat na stavebním úřadu před zahájením stavby? Potřebuji stavební povolení nebo ohlášení? Kdo na stavbě pohlídá kvalitu prací? Kdy potřebuji stavební, technický nebo autorský dozor? Kdo je oprávněn provádět stavbu? Jak postupovat při opravě domu? Nejvhodnější způsob vytápění pro můj rodinný dům? Jaké jsou technické podmínky pro instalaci zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů? Jak dodatečně zateplovat? Kdy potřebuji průkaz energetické náročnosti (štítek)? Jak předejít plísním při zateplení a výměně oken? Jak odvětrat prostor s plynovým spotřebičem? Co s dešťovou vodou? Kdy potřebuji autorizaci a v jakém obou? Jak zabezpečit stavbu proti riziku vzniku požáru?   

 

Rozpis konzultantů naleznete ZDE

                                                               

                                                 

 

Zaštiťující organizace: ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Najdete nás v Hale 2, stánek 2A07

Otevírací hodiny:

Úterý       19. 9. 2023     10.00 - 18.00

Středa     20. 9. 2023     10.00 - 18.00

Čtvrtek    21. 9. 2023     10.00 - 18.00

Pátek       22. 9. 2023     10.00 - 18.00

Sobota     23. 9. 2023     10.00 - 17.00

Stavební poradenské centrum je pro návštěvníky přístupné po celou dobu trvání veletrhu a nabízí konzultace bezplatně.