Poradenské centrum Cechu topenářů a instalatérů České republiky


Stánek Cechu topenářů a instalatérů České republiky  bude vybaven opatřeními proti šíření virů – m.j. vzduchotechnickou jednotkou proti šíření kapénkové infekce.


 

Na stánku č. 55 Poradenské centrum Cechu topenářů a instalatérů České republiky Hala 3, Vám poskytneme ve dnech  22.-26.9. 2020 odborné informace a videoprojekci k:  

 • rekuperační větracím jednotkám
 • FV KLIMA – návrhy a zkušenosti z provozování
 • velkoplošné chlazení a vytápění v jednom – návrhy a zkušenosti perspektivní systém pro rodinné i bytové domy, průmyslové i komerční aplikace
 • nová tepelná čerpadla s novým tipem chladiva R32 pro r. 2020/21
 • poradíme s nastavením vzduchotechniky a filtrace – čistý vzduch a minimální riziko šíření kapénkové infekce
 • doporučíme postup pro servis a údržbu vzduchotechniky a klimatizace – pro čistý a nezávadný vzduch
 • poskytneme přehled typů zařízení pro filtraci a dezinfekci vzduchu
 • předvedeme ukázky proudění vzduchu, mj. při mluvení, kašlání, běžném pobytu osob v místnosti
 • vysvětlíme jak jsou před šířením onemocnění chráněna profesionální lékařská pracoviště

 

Dne 22.9. – 25.9.2020 stánek 55 CTI ČR, Hala 3

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JAROV

Na stěně fragmentu budou žáci Střední odborné školy Jarov, Praha 9,  montovat závěsný wc systém a malé umyvadélko se stojánkovou baterií, včetně rozvodů vody a kanalizace. Dále demonstrovat montáž stěnového chlazení  na  modelu rastru ze sádrokartónu.


 

Dne 23.9.2020 11.00 – 12.00.,  13.00 hodin – 16.00 hodin stánek 55 CTI ČR, Hala 3

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ BRNO-BOSONOHY

Beseda - diskuze na témata:

 • Počty zájemců základních škol o obor vzdělání instalatér a mechanik plynových zařízení.
 • Počty absolventů škol oboru vzdělání instalatér a mechanik plynových zařízení.
 • Využívání moderních technologií při přípravě žáků na povolání oboru vzdělání mechanik plynových zařízení.
 • Využívání moderních technologií při přípravě žáků na povolání oboru vzdělání instalatér.
 • Spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů.
 • Soutěže odborných dovedností.

Videoprojekce

 • Otevření multifunkčního Polygonu
 • Mistři všedních dnů
 • Přijímání do stavu učňovského
 • Pasování tovaryšů

 

 

Dne 23.9.2020 12.00 – 13.00 hodin stánek 55 CTI ČR, Hala 3

INVYSYS INTERAKTIVNÍ VYUKOVÝ SYSTÉM MODERNÍ VYUKA OBORŮ TCHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV

Společnost ESL, a.s.videoprojekce

 

www.cechtop.cz